SFA AB är avvecklat

och verksamheten har övergått till delägarna

SFA AB har varit delägt av NCC- och Peab-koncernen. De båda delägarna har fattat beslut om att dela upp verksamheten i SFA AB.  

Uppdelningen innebär att delägarna övertar vardera sin del av fräsverksamheten i SFA för att var för sig, utveckla och bygga vidare på denna. Övertagandet genomfördes den 1 april 2019

Förfrågningar avseende anbud hänvisas till respektive ägarkoncern.

Kontaktpersoner, NCC

Erkki Rintanen

Mobil; 070-344 49 24

erkki.rintanen@peabasfalt.se

Sten-Åke Nilsson

Mobil; 070-344 49 41

stenake.nilsson@ncc.se

Kontaktpersoner, PEAB

Henrik Johannesson

Mobil; 070-344 49 21

henrik.johannesson@peabasfalt.se

 

Bra vägar är resultatet av vårt arbete.
Ta del av våra kunskaper och erfarenheter!

bolag1.png