För dig som är leverantör

Ska du skicka en faktura till Svenska Fräs och Asfaltåtervinning AB eller har du några frågor om fakturor?
Här hittar du all relevant information.

 

Uppgifter på fakturan

De fakturor som saknar någon av nedanstående uppgifter eller innehåller felaktiga uppgifter kan tyvärr inte behandlas och returneras för komplettering.

Bolagsnamn:

Referensnummer:


Referensperson:

Omvänd moms:

Svenska Fräs och Asfaltåtervinning AB, SFA

Består av projektnummer 8 siffror och eventuellt konto 5 siffror och/eller underkonto 4 siffror ex. xxxxxxxx-xxxxx-xxxx . Dessa ska separeras med bindestreck.

Ange för- och efternamn på beställaren.

Om fakturan omfattas av omvänd moms ska texten ”Omvänd skattskyldighet för byggtjänster gäller” anges tillsammans med VAT-nummer.

Obs viktigt - Påskrivna följesedlar ska medföljas fakturan. 


Faktureringsadress

Svenska Fräs och Asfaltåtervinning AB, SFA

FE 610

838 75 FRÖSÖN

Org nr. 556214-7354


Fakturamärkning

Projektnummer: xxxxxxxx-

Resurs

40390

41440

41863

43100

45190

45210

45290

45310

46390

46410

46420

53630

54810

54820

58310

62130

Beskrivning

Lastbil

Tänder, hållare, skrapstål

Smörjmedel

Sopmaskin

Övriga underentreprenörer samt hyresmaskiner

Transport fräsmassor

Trailertransport         

Fräsmaskin

Inköpt sopning

Släp

Servicebil, husvagn, förbrukningsmaterial

Drivmedel

Arbetskläder, skor

Tvätt arbetskläder

Logi

Telefon och tillbehör, inköp


Elektroniska fakturor via eBUILD

Med eBuild erbjuder vi ett bra alternativ för mindre leverantörer som vill skicka elektroniska fakturor. eBuild är en branschgemensam och kostnadsfri webbtjänst där fakturor enkelt skapas i ett webbformulär.
Välj NCC koncernens samtliga svenska dotterbolag

(eBuild har bytt namn till BeastPortal)

 

Har du frågor om fakturor?

Ring oss på telefon 0433-72340 eller skicka ett mejl till oss så
återkommer vi till dig så snart som möjligt.