Justerings- och profilförbättring

Rätt tvärfall bidrar till ökad livslängd för det nya slitlagret.

Vanligtvis justeras ett spårigt asfaltslitlager med asfalt. I regel erhålles dålig packning (välten kan inte trycka ihop massan i spåret). Dubbdäcken sliter snart igenom slitlager lagt på för dåligt underlag.

Problemet:

Spårbildad vägbana spårdjup 3-5 cm, stor risk för vattenplaning.

Lösningen:

Planfräsning till spårens botten ger direkt körklar yta med god friktion alt. ger jämt underlag för ny beläggning och därmed möjlighet till homogen komprimering.