Lagning av skador

Metoden kan lämpligen också användas vid vanliga "lappningar" för undvikande av att "lappen" släpper i skarven och "flyter" omkring.

Problemet:

Ledningsarbete i gata.

Första skedet iläggning med AG.

Låt sättningen utbildas sedan fräsning för ny toppbeläggning ger raka vertikala sidor.

Iläggning ny toppbeläggning ger väl komprimerad massa i skarven - lagningen håller