Inblandning

Wirtgen 2400 inblandningsfräs

Wirtgen 2400 inblandningsfräs

För samtidig återvinning av befintligt dåliga slitlager-beläggningar och uppgradering av bärlagret blandas detta samman genom djupfräsning.

Metoden är särskilt lämplig på vägar med dålig bärighet och/eller spår-bildning.

Förarbeten

Se till att åtgärda diken och trummor först.

sfa2.png

Makadam sprids

  • Befintlig beläggning kan blandas in först, sk ”torrfräsning” varefter makadam 16-32 sprids. Normal mängd 80 – 200 kg/m
  • Alternativ sprids makadamen direkt på befintligt beläggning och fräses in i ett moment.

  • Märk ”lassen med stakkäppar”
  • Efter spridning justeras makadam med hyvel.
sfa3.png

 

Inblandning

  • Fräsen blandar in makadam ner till ca 25 cm djup.
  • På nedre bilden är fräsning utförd på halva vägen
sfa4.png
sfa5.png

Justering och packning

  • Efter inblandning justeras och packas ytan.
  • Vägen är klar som grusväg eller kan beläggas med indänktmakadam, ytbehandling eller varmmassa

sfa6.png
sfa7.png